សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែកឯកជន ពិភាក្សាការងារលើវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា នៅវិមានសន្តិភាព


រាជធានីភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែកឯកជន ពិភាក្សាការងារលើវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា នៅវិមានសន្តិភាព ។