កឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង​ឯកឧត្តម​ មុឹង សូដាឬទ្ធិ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ និងឯកឧត្តម ឡៅ ឈីវអ៊ាវ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានអញ្ជើញបេីកកិច្ចប្រជុំ​រៀបចំផែនការ​ត្រៀម​ក្នុងដំណេីរការ ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៅថ្ងៃទី០៦


នៅរសៀល​ ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង​ឯកឧត្តម​ មុឹង សូដាឬទ្ធិ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ និងឯកឧត្តម ឡៅ ឈីវអ៊ាវ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងជាប្រធាន គណៈមេប្រយោគទូទាំងប្រទេស ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម​ បានអញ្ជើញបេីកកិច្ចប្រជុំ​រៀបចំផែនការ​ត្រៀម​ក្នុងដំណេីរការ ការប្រឡង​ សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៅថ្ងៃទី០៦ ទី៧ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២៣។