ឯកឧត្តម គន់ សុភាព អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម ហេង ណារ៉េត អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង តាមបែបឌីជីថល នៅក្រុងកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម គន់ សុភាព អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម ហេង ណារ៉េត អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង តាមបែបឌីជីថល នៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម ៕