ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ និងការត្រៀមលក្ខណៈនានាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប និងតាំងពិព័រណ៍ របស់ខេត្តកំពង់ចាម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែតុលា


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ និងការត្រៀមលក្ខណៈនានាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប និងតាំងពិព័រណ៍ របស់ខេត្តកំពង់ចាម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ។