ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីវគ្គបំប៉នបន្ថែមនៃដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លី រៀបចំដោយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឡោ ដាវុធ រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងរៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់


នៅសាលប្រជុំមន្ទីរផែនការខេត្តកំពង់ចាម៖ នាព្រឹក ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីវគ្គបំប៉នបន្ថែមនៃដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លី រៀបចំដោយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឡោ ដាវុធ រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងរៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណាង់។