ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ករណីលោកស្រីហុង វួចលាង និងប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១២ គ្រួសារ ស្នើសុំឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី ស្ថិតនៅភូមិដំបងដែក ឃុំកោះរកា ស្រុកកំពង់សៀម


នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ករណីលោកស្រីហុង វួចលាង និងប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១២ គ្រួសារ ស្នើសុំឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី ស្ថិតនៅភូមិដំបងដែក ឃុំកោះរកា ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម ៕