លោក សេង រដ្ឋា អភិបាលរង អញ្ជេីញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សេង រដ្ឋា អភិបាលរង បានអញ្ជេីញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម ។ ដោយមានការអញ្ជេីញចូលរួមពី លោកស្រី នាយករដ្ឋបាល លោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យជំនាញជុំវិញក្រុង លោក អធិការរងក្រុង និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ។