លោក ស៊ីម គង់ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រីសន្ធរ បានអញ្ជេីញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០២៣


ស្រុកស្រីសន្ធរ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ លោក ស៊ីម គង់ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រីសន្ធរ បានអញ្ជេីញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០២៣ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់ការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន៤៩នាក់ ស្រី១០នាក់ នៅសាលប្រជុំ សាលាស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម៕