លោក ខេង ម៉េងឈុន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃឈរ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងពិនិត្យសុខភាពជូនក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងស្រុកព្រៃឈរ


ស្រុកព្រៃឈរ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក មាស ទួក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាព្រៃឈរ លោក ខេង ម៉េងឈុន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃឈរ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងពិនិត្យសុខភាពជូនក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរ ដែលមានចំនួន ១០៩នាក់។