រដ្ឋបាល ស្រុកចំការលេី ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងទាំងបីប្រភេទ បានវាយស្គរ ដេីម្បីអបអរសាទរ «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ»


ស្រុកចំការលើ៖ រដ្ឋបាល ស្រុកចំការលេី ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងទាំងបីប្រភេទ បានវាយស្គរ ដេីម្បីអបអរសាទរ «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ»ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេស្កូ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។