លោក ប៊ិន ឡាដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លោក ហេង ដារ៉ាក់ សមាជិកយុវជនគណបក្សស្រុក ដែលត្រលប់មកពីកាវះកាត់នៅក្រុងភ្នំពេញ ហើយបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅគេហដ្ឋាន


ស្រុកកំពង់សៀម ៖ នៅថ្ងៃ អង្គារ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ប៊ិន ឡាដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកកំពង់សៀម និងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លោក ហេង ដារ៉ាក់ សមាជិកយុវជនគណបក្សស្រុក ដែលត្រលប់មកពីកាវះកាត់នៅក្រុងភ្នំពេញ ហើយបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅគេហដ្ឋាន ភូមិអំពិលលើ ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។