សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃស្តីពី ការចូលរួមអបអរសាទរ រមណីដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ


ស្រុកជើងព្រៃ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃស្តីពី ការចូលរួមអបអរសាទរ រមណីដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៃអង្គការយូណេស្គូ។