ពិធីអបអរសាទរ ពិធីសម្ពោធ ធនាគារវីង (Wing Bank Cambodia) សាខាទី១៦ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ពិធីអបអរសាទរ ពិធីសម្ពោធ ធនាគារវីង (Wing Bank Cambodia) សាខាទី១៦ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម។