ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម សា សុីថា បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឆ្ពោះទៅកំណត់ព្រំដីបឹង ភូមិទី១៣ ឃុំព្រែកតានង់ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម


ស្រុកកោះសូទិន៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឆ្ពោះទៅកំណត់ព្រំដីបឹង ភូមិទី១៣ ឃុំព្រែកតានង់ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម ។