លោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អនុប្រធានគណបក្សស្រុកកំពង់សៀម បានដឹកនាំក្រុមគណបក្សឃុំ ក្រុមការងារយុវជនស្រុក ឃុំ បានចុះធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយបក្ស​ និងបង្ហាញពលរដ្ឋពីរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោតដោយបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ស្រុកកំពង់សៀម​៖​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ លោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អនុប្រធានគណបក្សស្រុកកំពង់សៀម បានដឹកនាំក្រុមគណបក្សឃុំ ក្រុមការងារយុវជនស្រុក ឃុំ បានចុះធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយបក្ស​ និងបង្ហាញពលរដ្ឋពីរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោតដោយបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ លេខរៀង១៨​ នៅតាមខ្នងផ្ទះ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ​ រស់នៅភូមិអូរស្វាយ ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម​។