ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ « Zoom » ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ 


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៍ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ « Zoom » ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ  នៅសាលប្រជុំ Video conference សាលាខេត្ដកំពង់ចាម ។