ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីបើកវគ្គសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំផែនការណ៍ឆ្លើយតបនិងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដាអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីបើកវគ្គសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំផែនការណ៍ឆ្លើយតបនិងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ស្ថិតនៅភូមិគ្រិះនាងគង្ហីង ក្រុងកំពង់ចាម។