ឯកឧត្តម​ វេង​ សាខុន​ ប្រធាន​ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀម​ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ បានអញ្ជេីញ​សំណេះសំណាល​ជាមួយសមាជិក​សមាជិកា​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំកោះរកា​


កំពង់ចាម៖​ នៅព្រឹក​ ថ្ងៃទី​២១​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ ឯកឧត្តម​ វេង​ សាខុន​ ប្រធាន​ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀម​ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ បានអញ្ជេីញ​សំណេះសំណាល​ជាមួយសមាជិក​សមាជិកា​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំកោះរកា​ នៃស្រុកកំពង់សៀម​ ប្រមាណជិត២០០០នាក់។