ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យទីតាំងកំណត់ព្រំប្រទល់ភូមិបំបែកថ្មី នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកុកនិងសង្កាត់វាលវង់ក្រុងកំពង់ចាម


ខេត្តកំពង់ចាម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣  ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ ដា អភិបាល ខេត្ត កំពង់ចាម បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យទីតាំងកំណត់ព្រំប្រទល់ភូមិបំបែកថ្មី នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកុកនិងសង្កាត់វាលវង់ក្រុងកំពង់ចាម៕