សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទទួលគោរមងារកិត្តិយស « ពុទ្ធមាមកាភិបាល » និង សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែក « មនុស្សសាស្ត្រ និងសាមគ្គីភាព » ពីសាកលវិទ្យាល័យ Negeri Padang


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទទួលគោរមងារកិត្តិយស « ពុទ្ធមាមកាភិបាល » និង សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែក « មនុស្សសាស្ត្រ និងសាមគ្គីភាព » ពីសាកលវិទ្យាល័យ Negeri Padang។ ពិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅរមណីដ្ឋានវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕