ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គសិក្ខាបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមបច្ចេកវិទ្យា ម៉ាសុីនឋាមពលស្អាត


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គសិក្ខាបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមបច្ចេកវិទ្យា ម៉ាសុីនឋាមពលស្អាត នៅសាលប្រជុំស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ចាម ។