ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ដចុះជួយឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន ១១០១ នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន


ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ដចុះជួយឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន ១១០១ នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន អ្នកតំណាតរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកជើងព្រៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ។