បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដី ពីសិ្ថតិ គណនេយ្យ ជាតិ និង សន្ទស្សន៍ ថ្លៃ នំ ទិញ អ្នក ប្រើប្រាស់ នៅ ខេត្ត កំពង់ ចាម ស្ថិត ក្រោម អធិបតីភាព ឯកឧត្ដម វុឺ ន ធី អគ្គនាយក រង វិទ្យាស្ថាន ជាតិ ស្ថិតិ និង ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាល រង ខេត្ត កំពង់ចាម


កំពង់ចាម ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ មានវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដី ពីសិ្ថតិ គណនេយ្យ ជាតិ និង សន្ទស្សន៍ ថ្លៃ នំ ទិញ អ្នក ប្រើប្រាស់ នៅ ខេត្ត កំពង់ ចាម ស្ថិត ក្រោម អធិបតីភាព ឯកឧត្ដម វុឺ ន ធី អគ្គនាយក រង វិទ្យាស្ថាន ជាតិ ស្ថិតិ និង ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាល រង ខេត្ត កំពង់ចាម ខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម នឹង ក្នុង នោះ ដែរ ក៍មាន ការ អញ្ជើញ ចូលរួម ពី ឯកឧត្ដម លោក លោកស្រី មន្ត្រី អង្គភាព ជុំវិញខេត្ត ។