ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុប វាយតម្លៃលទ្ធផលការងារអប់រំ យុវជននិងកីឡា ឆ្នាំ ២០២១-២០២២


​កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុប វាយតម្លៃលទ្ធផលការងារអប់រំ យុវជននិងកីឡា ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ ឆ្លុះបញ្ចាំង សមិទ្ធផលរយៈពេល ៥ឆ្នាំ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២២-២០២៣ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាម។