លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម កិច្ចពិភាក្សាលើកទី២ «The 2nd Dialogue Between Historic and Cultural Cities of Lancang-Mekong Countries » តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom Meeting) នៅបន្ទប់ Video Conferences នៃរដ្ឋបាលខេត្ត


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម កិច្ចពិភាក្សាលើកទី២ «The 2nd Dialogue Between Historic and Cultural Cities of Lancang-Mekong Countries » តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom Meeting) នៅបន្ទប់ Video Conferences នៃរដ្ឋបាលខេត្ត ។

កិច្ចពិភាក្សាធ្វើឡើង ក្នុងគោលបំណង៖ ដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើគ្រប់វិស័យ ព្រមទាំងរឹតចំណងមិត្តភាព និងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន។
•ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី បណ្ដាល ខេត្ត-ក្រុង សម្ព័នភាពតាមដងទន្លេមេគង្គ ចំនួន ០៦ រួមមាន៖ ប្រទេសឡាវ, មីយ៉ាន់ម៉ា, ថៃ, វៀតណាម, ចិន និងប្រទេសកម្ពុជា ៕