សិក្ខាសាលាចែករំលែកមេរៀនបទ ពិសោធន៍ស្តីពី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណី អភិបាលរងខេត្


សិក្ខាសាលាចែករំលែកមេរៀនបទ ពិសោធន៍ស្តីពី <កម្មវិធីវិនិយោគឃុំប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន> នៅសណ្ឋាគារភ្នំប្រុស ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណី អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានមូលនិធិសេវាបរិយាប័ន្នខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២២។