លោក​ លី​ សុវណ្ណ​ អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រធម្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ នៅមណ្ឌលប្រឡង​ សាកលវិទ្យាល័យ​ គ្រប់គ្រង​ និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២២ លោក​ លី​ សុវណ្ណ​ អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រធម្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ នៅមណ្ឌលប្រឡង​ សាកលវិទ្យាល័យ​ គ្រប់គ្រង​ និងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពង់ចាម​ ។