លោក ប៊ិនឡាដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកស្រោមប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យសម្ដេចជួនណាត


ស្រុកកំពង់សៀម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ធ្នូ ២០២២ លោក ប៊ិនឡាដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកស្រោមប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យសម្ដេចជួនណាត ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម ។