ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញលែងពូជត្រី កូនត្រី ចំនួន១០មុឺនក្បាល និងដាំដេីមឈេីប្រណីត នៅក្នុងតំបន់អាងទឹកថ្មដា (ទឹកឆា ) ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ


ស្រុកព្រៃឈរ៖ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានអញ្ជើញលែងពូជត្រី កូនត្រី ចំនួន១០មុឺនក្បាល និងដាំដេីមឈេីប្រណីត នៅក្នុងតំបន់អាងទឹកថ្មដា (ទឹកឆា ) ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ ដើម្បីអបអរសាទរ ទិវាមច្ឆជាតិ១ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។