លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត បានបន្តអញ្ជើញចូលរួម កម្មវិធីសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបយេនឌ័រលើកទី៤ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ច័ន្ទ សូរីយ៍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី និងជានាយកគម្រោង WEE


កំពង់ចាម៖បន្ទាប់ពីកិច្ចសម្ភាសន៍ពិភាក្សាបានបញ្ចប់ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត បានបន្តអញ្ជើញចូលរួម កម្មវិធីសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបយេនឌ័រលើកទី៤ របស់ក្រុមការងារបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តីខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ច័ន្ទ សូរីយ៍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី និងជានាយកគម្រោង WEE ធ្វើនៅសាលប្រជ៉ំ មន្ទីរការងារខេត្ត។