លោក អូត ឈាងលី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុង១ខ្សែ ប្រវែង ៤៧០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំគោករវៀង


ស្រុកជើងព្រៃ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣.សីហា.២០២២ លោក អូត ឈាងលី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុង១ខ្សែ ប្រវែង ៤៧០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំគោករវៀង ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្ដកំពង់ចាម ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាមូលធិនិអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ។