ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ ចូលរួមជាគណអធិបតី ទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លេីកទី៤ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ”TVET បង្កេីតផលិតភាពការងារ និងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់”


កំពង់ចាម៖ នាព្រឹក ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ ចូលរួមជាគណអធិបតី ទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លេីកទី៤ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ”TVET បង្កេីតផលិតភាពការងារ និងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់” ដែលប្រារព្ធឡេីងនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ចាម ។