​លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សំបួរមាស បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅសង្កាត់សំបួរមាស អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សំបួរមាស បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅសង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ។