ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត និងលោកជំទាវ ពេជ្រ ចន្ទមុនី បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក


ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត និងលោកជំទាវ ពេជ្រ ចន្ទមុនី បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ។