សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានអាស៊ាន អនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ ថាមមី ដាកវើក Tammy Duckworth សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលជួបសំដែងការគួរសម


វ៉ាស៉ិនតោនឌីស៉ី សហរដ្ឋអាមេរិក, រាត្រីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានអាស៊ាន អនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ ថាមមី ដាកវើក Tammy Duckworth សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលជួបសំដែងការគួរសម ៕