លោកយី វណ្ណៈ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកោះសូទិន បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនឈរឈ្មោះពេញសិទ្ឋិនិងប្រធានសាខាភូមិបន្តអនុវត្តន៍ផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០២២


កំពង់ចាម ៖នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លោកយី វណ្ណៈ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកោះសូទិន បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជនឈរឈ្មោះពេញសិទ្ឋិនិងប្រធានសាខាភូមិបន្តអនុវត្តន៍ផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០២២។