ពិធី បេីកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ភ្នាក់ងារគណបក្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ បោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ ទី៥ ស្ថិតិក្នងឃុំទងត្រលាច ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃ ទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ដោយទទួលបានការចាត់តាំងពីឯកឧត្ដមប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជេីញចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធី បេីកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ភ្នាក់ងារគណបក្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ បោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ ទី៥ ស្ថិតិនៅ ក្នុងឃុំទងត្រលាច ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្ត កំពង់ចាម ។