ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលលំពង់ចាម និងជា សមាជិករដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណា​​​​​​​​​​​លសួរសុខទុក្ខដល់គណបក្សឃុំ ៥ឃុំនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម 


កំពង់ចាម៖នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលលំពង់ចាម និងជា សមាជិករដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខដល់គណបក្សឃុំ ៥ឃុំ និងបានឧបត្ថម្ភ អាវ មួក គណបក្សក្នុង១ឃុំ ១០០អាវ មួក ១០០ និងថវិកា ១០០ដុល្លា ដល់គណបក្សឃុំ ៥ ឃុំក្នុងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម  ។