ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកចំការលេី បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ និងសាខាគណបក្សភូមិ នៃឃុំស្ពឺ និងឃុំជយោ ស្រុកចំការលេី


កំពង់ចាម៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកចំការលេី បានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ និងសាខាគណបក្សភូមិ នៃឃុំស្ពឺ និងឃុំជយោ ស្រុកចំការលេី និងបានឆ្លៀតឱកាស ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូ អ្នកមីង អ៊ុ បងប្អូន ដែលបានខិតខំបំពេញការងារ បម្រេីប្រជាជននៅមូលដ្ឋានកន្លងមក ហេីយសូមបន្តខិតខំបន្ថែមទៀត ដេីម្បីប្រយោជន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍នៅភូមិឃុំរបស់យេីងទាំងអស់គ្នា៕