រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីសម្រច ស្តីពី ការបិទខ្ទប់ផ្សារថ្នល់បែក ស្ថិតនៅភូមិថ្នល់បែក លិច ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលេី​​ ខេត្ដកំពង់ចាម


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីសម្រច ស្តីពី ការបិទខ្ទប់ផ្សារថ្នល់បែក ស្ថិតនៅភូមិថ្នល់បែក លិច ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលេី ដែលមានបងប្អូនអាជីវករ លក់ដូរក្នុងផ្សារ មានវិជ្ជមានជម្ងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃសិន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ ​ ។