សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ ០២ករណីដោយសារកូវីដ-១៩


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ ០២ករណីដោយសារកូវីដ-១៩ ក្នុងនោះ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិ២៥ ឃុំព្រះធាតុ ស្រុកអូរាំងឳ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៦ឆ្នាំ នៅភូមិដារ ឃុំដារ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។