សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១ករណី


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១ករណី ក្នុងនោះ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៦ឆ្នាំ រស់នៅភូមិ២៧ ឃុំព្រះធាតុ ស្រុកអូរាំងឳ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ  ។