ឯកឧត្ត្មម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី អញ្ជើញចុះជួបមន្ត្រីគណបក្ស​នៅស្រុុកស្ទឹងត្រង់


ថ្ងៃទី 01/03/2017 ម៉ោង 2:00 រសៀល ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី​ ប្រធានក្រុមការងារ​ថ្នាក់កណ្ដាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំពង់ចាម រួមជាមួយឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេងអនុប្រធានទី១ ក្រុមកាងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្ត បាន​អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល ជាមួយប្រធានគណបក្សឃុំ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមកាងារចុះជួយស្រុក និង​ប្រធានក្រុមការងារចុះ​ជួយ​ឃុំ សរុបចំនួនចូលរួមទាំងអស់ ៥០ នាក់ ។
ខ្លឹមសារប្រជុំ៖
ត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពសមាជិកគណបក្ស ជាមួយបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី និងជម្រុញការកសាងបក្ស​ក្នុងចំណោម​អ្នក​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ព្រមទាំងជម្រាបជូនអំពីសភាពការណ៍ថ្មី ពាក់ព័ន្ធនិងគណបក្សនយោបាយ។

17098282_1484797658198599_4408396116651754054_n ឹ១ ឹ២ ឹ៣ ឹ៤