សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០១នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៤នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ២៧នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់, មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ និងខេត្តក្រចេះ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។