សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២២នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០២នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០១នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់ មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ០៤នាក់, ខេត្តមណ្ឌលគីរី ០១នាក់, ខេត្តកំពង់ធំ ០២នាក់ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។