សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៨នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៨នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០១នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០២នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៦នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៣នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ២៨នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៤នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់ និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។