សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៧នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៧នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកំពង់សៀម ០២នាក់, ស្រុកកងមាស ០៣នាក់, ស្រុកចំការលើ ១២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១៥នាក់, ស្រុកបាធាយ ១៤នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១៨នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។