សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់


កំពង់ចាម ៖សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០១នាក់, ស្រុកកងមាស ០៥នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ១៣នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៦នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៧នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១៧នាក់, ស្រុកស្រុស្រីសន្ធរ ០១នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ និងខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។