សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤០នាក់


កំពង់ចាម៖សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤០នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៦នាក់, ស្រុកកងមាស ០២នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៤នាក់, ស្រុកចំការលើ ០២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៣នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០២នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១៥នាក់, មកពីខេត្តបាត់ដំបង ០១នាក់, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ០១នាក់, ខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។