សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥២នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣០នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥២នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣០នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៤នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៦នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១៣នាក់ មកពីខេត្តព្រៃវែង ០១នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។